Alibaba изчаква с първичното предлагане на акции на финансовата си компания