Pimco предвижда 2 до 3 покачвания на лихвения процент в САЩ до края на 2017 г.