Ще се водят преговори за първите репарации за жертви на военни престъпления