НПО предлагат Етичен кодекс на политическите партии за изборите