Николина Ангелкова: 60 плажа се подготвят за отдаване на концесия