Пловдив с „Поход за свободата“ в подкрепа на борбата срещу трафика на хора