С почти запълнен капацитет е детското отделение в болницата в Белоградчик