Sofix се повишава минимално при високи обеми на търговия