Добрев: Всяка инвестиционна идея може да бъде реализирана по Закона за концесиите