Хиновски: Предстоят сериозни трудности пред "Турски поток"