ЗАГАДКА! Запълни празното квадратче! Верният отговор не е 6