"Докосни галерията" – изложбена зала за хора с нарушено зрение