Проучване: Стресът на работното място е по-наситен отвсякога. Води до здравословни проблеми