Излишъкът по текущата сметка на Япония се разширява през август