Инвеститорите в студентски жилища се насочват към континентална Европа