Panasonic предава данни чрез съприкосновение до потребителите