В Бъркли създадоха транзистор с размер 1 нанометър