Twitter търси нов път след оттеглянето на купувачите