Милер: Смятам, че може да ускорим завършването на двете отсечки на "Турски поток"