РИОСВ - Плевен спря технологични съоръжения на две петролни бази