ФНИБ АДСИЦ отдаде още 4% от сградата си на Камбаните