Мис Силикон Габриела Попова заляга над учебниците, атакува второ висше