"Тайни, учения и лечения на богомилите" - сборник с 5 книги