Полицаи от Словакия ще помагат за охраната на българско-турската граница