Общините искат надеждни, но по-гъвкави финансови механизми