JOBS in BG: Какво е да работиш като ръководител на полети в ДП РВД?