Германия предлага от 2030 г. ЕС да забрани пускането в експлоатация на автомобили на бензин и дизел