По-малко от евро за паунд дават обменните бюра по британските летища