Великобритания приютява деца сираци от бежанския лагер в Кале