Великобритания започват първите публични тестове със самоуправляващи автомобили през 2017г.