Жена от напукания блок: Казаха ми да подам сигнал в работно време!