Мигрената се причинява от недостиг на витамини! Иска ми се всички да знаят за това!