НПО предлагат Етичен кодекс на политическите партии и инициативни комитети