Б. Николов: Ако една верига отдели имитиращите храни, и другите ще го направят