Цените на петрола стартират с незначително понижение