Библиотека набира средства за спасяване на ценни книги