Страхил Попов: Има положителна градация, но хората в България са срещу нас