Имате думата": Очакванията и дефицитите в предстоящата президентски кампания