Делян Добрев: Няма държава в ЕС с толкова нисък дял на капиталовия пазар към БВП