България е най-подходяща дестинация за инвеститори в имоти, търсещи доходност