Цените на жилищата в глобален план отчитат най-силния си ръст от 2 години