Германия може да промени законите си, за да привлече банки от Лондон