Катанец: Предпочитам Рууни да не стартира срещу нас