Путин: Потреблението на нефт и газ ще продължи да расте, макар и с не такива високи темпове като преди