Поетична вечер в подкрепа на жени от маргинални общности