Донка Михайлова: НСОРБ не трябва да се занимава с политическа дейност