13 тона месо с изтекъл срок беше конфискуван във Варна