Тържествено посрещаме 31-ия контингент, участвал в мисията на НАТО в Афганистан