Малчугани от 6 детски градини се забавляваха в нощта на прилепите в Русе