Фатален изход за изгарящата любов, в която мъж се подпали с любимата си